Slachtoffers – Schadevergoeding

Bent u slachtoffer geworden van een misdrijf? Wat kunt u doen? En wat zijn uw rechten en plichten? Een advocaat aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer kan u helpen om de maximaal haalbare schadevergoeding te bekomen.

Wanneer u slachtoffer bent geworden van een misdrijf, dient u hiervan aangifte te doen bij de politie. De politie maakt de PV’s over aan de procureur des Konings die dan zal beslissen of er een onderzoek opgestart wordt of niet.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 03 808 3719 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

wetsschalen_ls-advocaten

Schadevergoeding vorderen

Als slachtoffer kunt u zich burgerlijke partij stellen door voor de strafrechter te verklaren dat u schade ondervindt ten gevolge van het misdrijf en dat u deze schade vergoed wil zien. Op deze manier kunt u samen met uw advocaat in het strafproces de schade verhalen op de verdachte. Dit heet burgerlijke partijstelling. De rechter zal dan uitspraak doen tijdens de zitting tegen de verdachte en ook of u in aanmerking komt voor toewijzing van schadevergoeding.

Indien de procureur des Konings echter zou beslissen de verdachte niet te vervolgen kan u als benadeelde ofwel de vermoedelijke dader rechtstreeks dagvaarden ofwel een klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen bij de Onderzoeksrechter. Raadpleeg in deze situatie zeker een van onze strafrechtspecialisten. Zij helpen u met het opstarten van deze procedures.

Weet ook dat u zich als slachtoffer steeds kunt richten tot de burgerlijke rechtbanken om een schadevergoeding te bekomen.

Recht om als slachtoffer geënformeerd te worden

Het slachtoffer dat een klacht heeft ingediend bij de politiediensten, wordt enkel geënformeerd over de datum, uur en plaats van de zitting van het vonnisgerecht. U kan, als slachtoffer, echter steeds, op het secretariaat van het parket van de procureur des Konings, een verklaring van benadeelde persoon neerleggen. Als benadeelde persoon wordt u op de hoogte gebracht van:

een seponering en de reden daarvan

het instellen van een gerechtelijk onderzoek

de vaststelling van een zittingsdag voor het onderzoeks- of vonnisgerecht.

U kan zich hiervoor best laten bijstaan door een van onze advocaten strafrecht. Zij weten precies hoe deze verklaring moet opgesteld worden.

Recht om als slachtoffer zelf te informeren.

Gedurende het onderzoek kan u als slachtoffer aan de politie vragen om een bepaalde opsporingshandeling uit te voeren of een bepaalde persoon te verhoren. Ook kan u vragen om zelf gehoord te worden.

Hebt u zich burgerlijke partij gesteld dan kan u, tijdens het gerechtelijk onderzoek, de onderzoeksrechter vragen om inzage te krijgen in het strafdossier of om een bijkomende onderzoekshandeling te stellen.

Bemiddeling 

De wet biedt iedereen die betrokken is in een strafprocedure de mogelijkheid om gratis een beroep te doen op een bemiddeling. Dit is mogelijk in elk stadium van de procedure en zelfs tijdens de strafuitvoering. Een bemiddeling biedt het slachtoffer en de dader, met behulp van een neutrale bemiddelaar, met elkaar een dialoog aan te gaan om mogelijkheden tot herstel te zoeken.
U kunt zich tijdens de bemiddeling laten bijstaan door een van onze advocaten.

Na de veroordeling van de dader 

Als uw burgerlijke vordering ontvankelijk en gegrond is verklaard, kan u als slachtoffer bvb vragen om te worden geënformeerd en/of te worden gehoord bij de toekenning van een penitentiair verlof, een elektronisch toezicht of een voorwaardelijke invrijheidstelling.Ook kan u vragen te worden gehoord als aan de dader voorwaarden worden opgelegd bij toekenning van een elektronisch toezicht,…U dient hiertoe een slachtofferverklaring in te dienen. Laat u in deze gevallen steeds vertegenwoordigen door onze advocaten.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.

  België-goot-dik

  Pro deo-advocaat

  Vaak is het mogelijk om verkeerszaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Strafbare feiten