Straffen

Als u een strafbaar feit pleegt, moet u in veel gevallen voor de rechter komen. Bij welke rechter u moet komen en om welk strafbaar feit het gaat bepalen de straf of maatregel.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 03 808 3719 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

wetsschalen_ls-advocaten

Wordt u verdacht van een strafbaar feit? Strafrechtadvocaat-Wijzer helpt u

In het strafrecht is een tweedeling gemaakt voor wat betreft de straffen:

  1. Hoofdstraffen
  2. Bijkomende straffen. Dit zijn straffen die enkel samen met een hoofdstraf opgelegd kunnen worden.

   Hoofdstraffen

   • Vrijheidsberovende straffen: opsluiting/hechtenis en gevangenisstraf
   • Boete
   • Werkstraf

   Bijkomende straffen

   • Bijzondere verbeurdverklaring
   • Ontzetting van burgerlijke en politieke rechten
   • Beroepsverbod
   • Publicatie van vonnissen en straffen
   • Afzetting
   • Terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

   Of en welke straf u krijgt hangt onder andere af van:

   • Het feit waar u van wordt verdacht. De strafwet vermeldt de maximale straffen.
   • Of u schuldig bent
   • Of er verzachtende omstandigheden spelen
   • Of u al vaker een strafbaar feit heeft gepleegd

   Minnelijke schikking?

   Regelmatig komt het niet tot een rechtszitting en kan de zaak via een minnelijke schikking worden afgedaan. Uw strafrechtadvocaat kan u vertellen of het treffen van een minnelijke schikking in uw zaak mogelijk is. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer kunnen bovendien de Procureur des Konings aansporen een minnelijke schikking uit te vaardigen. Op die manier kan een strafvervolging worden uitgesloten.

   Bemiddeling

   De Procureur des Konings kan in bepaalde gevallen een bemiddeling in strafzaken voorstellen. Via een overeenkomst tussen dader en slachtoffer wordt dan geprobeerd om de materiële of morele schade te herstellen. Naast dit herstel kan de procureur des Konings nog bijkomende voorwaarden ten aanzien van de dader voorstellen (geneeskundige behandeling of therapie, opleiding of dienstverlening). De dader en het slachtoffer kunnen zich tijdens de volledige procedure laten bijstaan door een advocaat. Het slachtoffer kan zich bovendien laten vertegenwoordigen tijdens de bemiddelingszitting.

   Indien de voorgestelde maatregel(en) nageleefd wordt(en), kan de procureur des Konings het betrokken dossier niet meer voor de rechtbank brengen. De dader wordt niet veroordeeld: het gepleegde misdrijf wordt dus niet vermeld in het strafregister.

   Het belang van een strafrechtadvocaat

   Het is van belang dat u zo snel mogelijk een advocaat inschakelt wanneer de politie u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit. Er zal namelijk een onderzoek tegen u gestart worden. Zo voorkomt u dat u verklaringen aflegt die uw verdediging kunnen schaden.

   Stel direct uw vraag

   Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

    Ik ga akkoord met het privacy statement.

    Bel kosteloos en vrijblijvend

    Stel direct uw vraag

    Gespecialiseerd in strafrecht

    Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

    7 dagen per week bereikbaar

    U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

    Ook pro deo mogelijk

    Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

    Landelijk advocaten netwerk

    Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.

    België-goot-dik

    Pro deo-advocaat

    Vaak is het mogelijk om verkeerszaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

    Ga terug naar hoofdpagina Strafbare feiten