Disclaimer

Het gebruik van deze website

Aan het gebruik van deze website zijn de hierna volgende gebruiksvoorwaarden verbonden.
Door het gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op zowel alle bezoeken aan en het gebruik van deze website als op alle informatie en gegevens die op of door middel van deze website worden aangeboden.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld garandeert Strafrechtadvocatenwijzer niet dat de daarop verstrekte gegevens en informatie vrij zijn van fouten of onvolkomenheden.

De informatie en gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik en uitdrukkelijk niet bedoeld als juridisch of andersoortig professioneel advies. Aan deze informatie en gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.

Strafrechtadvocatenwijzer is niet aansprakelijk voor enige schade welke is of kan ontstaan door gebruik van deze website en/of de gegevens en informatie die daarop wordt verstrekt. Indien gebruik wordt gemaakt van deze informatie en/of gegevens vindt dat geheel voor eigen rekening en risico plaats.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Gerelateerde websites

  Deze website kan links bevatten naar andere websites, die niet door Strafrechtadvocatenwijzer worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Strafrechtadvocatenwijzer. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en veronderstellen geen relatie met of goedkeuring door Strafrechtadvocatenwijzer. Strafrechtadvocatenwijzer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen en staat ook niet garant voor de beschikbaarheid van die websites.

  Computer storingen

  Strafrechtadvocatenwijzer is niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen (waaronder begrepen maar niet beperkt tot – virussen e.d.) welke ontstaan of kunnen ontstaan als gevolg van het bezoek van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen.

  Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

  Het auteursrecht op deze website, teksten en afbeeldingen berust bij Strafrechtadvocatenwijzer of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Strafrechtadvocatenwijzer. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Strafrechtadvocatenwijzer.
  U mag de informatie die u op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken. U dient zich te onthouden van het gebruik voor andere doeleinden.

  Strafrechtadvocatenwijzer

  Strafrechtadvocatenwijzer betreft een website waaraan diverse onafhankelijke advocatenkantoren deelnemen, verspreid over geheel België, die ieder voor zich en onder eigen naam praktijk voeren.

  Strafrechtadvocatenwijzer is een handels- en domeinnaam van OmniRecht BV, de vennootschap achter de organisatie die is gevestigd aan De Keyserlei 58-60/bus 19 te (2018) Antwerpen, tel. 03 / 808 59

  België-goot-dik

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.