Jeugdrechter

Vanaf de leeftijd van 12 jaar is uw kind verplicht zelf op de zitting te verschijnen. Het is gewenst dat beide ouders verschijnen. Tot 12 jaar heeft uw kind het recht om gehoord te worden. Uw advocaat jeugdrecht kan ook getuigen en deskundigen oproepen of meenemen naar de zitting. Het slachtoffer kan ook op de zitting aanwezig zijn om een vergoeding te vragen. 

U als ouder(s) en elke persoon die de jongere in rechte of in feite onder zijn bewaring heeft (grootouder, stiefouder, pleeggezin bv.), worden nauw betrokken bij de zaak: ze worden systematisch opgeroepen en geïnformeerd.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 03 808 3719 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

wetsschalen_ls-advocaten

Behandeling van de zaak

Een zitting voor de jeugdrechter duurt meestal niet langer dan drie kwartier. In de zaal is een rechter, een procureur des Konings van het jeugdparket en een griffier aanwezig. De rechter begint met het vragen naar de naam en andere persoonsgegevens van uw kind. Daarna zal hij uw kind zeggen dat hij of zij goed moet opletten en dat uw kind niet verplicht is vragen te beantwoorden.

Vervolgens leest de procureur des Konings de tenlastelegging voor, dat is de beschuldiging die in de dagvaarding staat. Zijn er getuigen en/of deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. De rechter zal uw kind ondervragen over de toedracht en vragen naar zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Vervolgens zegt de procureur des Konings welke straf uw kind moet worden opgelegd. De rechter kan deze eis volgen maar kan ook anders beslissen.

Rol van advocaat

Nadat de procureur des Konings zijn eis heeft meegedeeld, krijgt de jeugdrecht advocaat het woord. Die zal alles naar voren brengen waarvan hij denkt dat het voor de verdediging van uw kind van belang is: op het punt van het bewijs, maar ook ten aanzien van verzachtende omstandigheden. Ten slotte krijgt uw kind het laatste woord. Uw kind hoeft daar geen gebruik van te maken. De rechter doet meestal direct na de zitting uitspraak. Uw kind heeft meestal 15 dagen de tijd om eventueel in hoger beroep te gaan.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.

  België-goot-dik

  Pro deo-advocaat

  Vaak is het mogelijk om verkeerszaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Strafbare feiten