Verhoor als verdachte en Salduz wetgeving

Als verdachte kunt u door de politionele diensten 24 uur worden vastgehouden. De politie is verplicht aan het begin van het verhoor helder onder woorden te brengen waarvan u verdacht wordt. Voorafgaand aan het verhoor mag u dertig minuten overleg hebben met een advocaat.

Als de politie niet duidelijk wil zijn over de verdenking, kunt u zich het beste op uw zwijgrecht beroepen. Naast een beroep op uw zwijgrecht, kunt u er ook voor kiezen alleen maar te praten als een advocaat bij het verhoor aanwezig is. Neem daarom altijd eerst contact op voorafgaand aan het verhoor voor advies van een advocaat.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 03 808 3719 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

wetsschalen_ls-advocaten

Salduz regels

Consultatierecht
Wanneer u aangehouden bent moet u, voorafgaande het verhoor in de gelegenheid worden gesteld om een advocaat te spreken. Sinds 1 januari 2012 is dit in de wet geregeld. Concreet houden deze regels onder meer in dat een verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, 30 minuten overleg mag voeren met zijn advocaat voordat het verhoor start. Tijdens het verhoor mag de advocaat aanwezig blijven, maar mag deze niet interrumperen (behoudens bij schendingen van de rechten van de verdachte). Dit is het bijstandsrecht. Het verhoor kan worden onderbroken voor 15 minuten als additioneel overleg tussen verdachte en advocaat nodig is. Bijvoorbeeld bij nieuwe strafbare feiten. Slachtoffers of getuigen hebben geen consultatierecht.

Bijstandsrecht
Tijdens de politieverhoren binnen de eerste 24 uur mag een advocaat ook aanwezig zijn bij de verhoren. De advocaat kan zo toezicht houden op de politie en waarborgen dat de rechten van zijn cliënt niet worden geschonden. Een voorbeeld is de uitoefening van ongeoorloofde druk of dwang.

Opmaak proces-verbaal

Indien u alleen wilt praten in het bijzijn van uw advocaat, moet u dat laten opnemen in het proces-verbaal. Daarnaast kunt u erop staan dat van het verhoor een geluids- of video-opname wordt gemaakt. Daardoor kunnen de rechter en uw advocaat later nagaan of u op een eerlijke manier verhoord bent en of de politie uw woorden goed opgeschreven heeft. Als de politie u confronteert met een belastende verklaring van een getuige of medeverdachte, zorg er dan voor dat u die verklaring zelf te lezen krijgt. De politie maakt van het verhoor een proces-verbaal op. Hierin moet uw eigen verklaring worden weergegeven. Als er woorden in staan die u niet begrijpt of als u iets leest dat u niet gezegd heeft, vraag dan om het proces-verbaal aan te passen. Het proces-verbaal wordt doorgezonden aan de procureur des Konings en bij minderjarigen aan het jeugdparket, waarna over vervolging wordt beslist.

Aanhouding tijdens of na verhoor

Tijdens of na het politieverhoor kunt u worden aangehouden of in voorlopige hechtenis worden geplaatst wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf staat van één jaar of meer.

Vrije keuze advocaat strafrecht
Als u wordt aangehouden krijgt u van overheidswege een advocaat toegewezen. U heeft echter altijd het recht om zelf de strafrechtadvocaat te kiezen van uw voorkeur. Neem daarvoor contact met ons op. Onze kantoren vindt u door heel Vlaanderen en zo zit de juiste advocaat met strafrecht als voorkeurmaterie altijd bij u in de buurt. De advocaten behandelen alle soorten strafzaken.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.

  België-goot-dik

  Pro deo-advocaat

  Vaak is het mogelijk om verkeerszaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Strafbare feiten