Minnelijke schikking in strafzaken

Heeft u een schikking ontvangen? Heeft u advies nodig omtrent het accepteren van een minnelijke schikking? Raadpleeg dan een van de advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer. Deze advocaten hebben jarenlange ervaring met strafzaken en adviseren u graag. Neem meteen contact op.

Gratis intakegesprek
Weten wat u kan verwachten en wie u het beste kan helpen? Bel 03 808 3719 voor een gratis intakegesprek. De juristen van onze juridische intakebalie kunnen uw eerste vragen alvast voor u beantwoorden.

wetsschalen_ls-advocaten

Wat is een minnelijke schikking?

Als u een strafbaar feit heeft begaan, bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, kan u een schikking ontvangen. De Procureur des Konings beslist dan niet tot vervolging over te gaan ingeval de overtreder een bedrag als boete, de zogenaamde minnelijke schikking betaalt. Na betaling bekomt de overtreder verval van strafvordering, hetgeen betekent dat er geen vervolging voor de rechtbank komt. Betaalt hij niet vervolgt de procureur wel voor de rechtbank.

De nieuwe regeling inzake minnelijke schikkingen breidt deze mogelijkheid fors uit, niet alleen tot zwaardere feiten maar versoepelt tevens de procedure zodat dat er nog een minnelijke schikking mogelijk is nadat de zaak reeds aanhangig is bij de Rechtbank.

Strafbare feiten, wanbedrijven en correctionaliseerbare misdaden

De nieuwe wet breidt de mogelijkheid tot minnelijke schikking uit tot de zogenaamde zwaardere strafbare feiten categorie wanbedrijven en correctionaliseerbare misdaden. Concreet betekent dit dat de Procureur des Konings ook minnelijke schikkingen kan voorstellen voor feiten van bijv. corruptie, valsheid in geschrifte, witwassen, criminele organisatie etc.

Komen er voor in aanmerking:

misdrijven betreffende nijverheid en koophandel, criminele organisatie, bankbreuk, eenvoudige slagen en verwondingen, diefstal, oplichting, economische, financiële en fiscale inbreuken.

Komen er o.m. NIET voor in aanmerking:

zedenfeiten, moord of doodslag, onopzettelijke doodslag, mensenhandel, foltering, diefstal met geweld.

Op initiatief van de verdachte

De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer kunnen ook de Procureur des Konings aansporen een minnelijke schikking uit te vaardigen. Op die manier kan een strafvervolging worden uitgesloten. De Procureur des Konings bepaalt verder de hoegrootheid van het bedrag dat moet betaald worden als boete. Hij kan tevens betaling voorstellen van gerechtskosten en van vermogensvoordelen.

Akkoord met minnelijke schikking; het gevolg

Ingeval er een totaal akkoord is bereikt stelt de Procureur des Konings hiervan proces-verbaal op. Noteer dat bij fiscale en sociale misdrijven er enkel een minnelijke schikking kan voorgesteld worden na betaling van de ontdoken belastingen of sociale bijdragen. Eens het akkoord is bereikt en werd uitgevoerd stelt de rechtbank, na controle van de formele juistheid van dit akkoord, het verval van strafvordering vast voor zover de zaak reeds voor de rechtbank aanhangig was. Een dergelijke minnelijke schikking kan degene die het aanvaardt niet worden tegengeworpen in welke andere procedure dan ook.

Gebruik door parketten van de minnelijke schikking

Deze uitgebreide vorm van minnelijke schikking kan een belangrijk instrument worden voor afwikkeling van strafzaken. Het blijft afwachten in welke mate de Parketten zich ervan zullen bedienen. Maar al te vaak dient vastgesteld dat de Parketten geen gebruik maken van doeltreffende wettelijke instrumenten zoals bijvoorbeeld ook het geval is bij ‘snelrecht’ of ‘herstelbemiddeling’. Tevens valt te bezien in hoeverre er een coherent beleid door de Parketten zal gevoerd worden. Het is niet uit te sluiten dat de toepassing van deze reglementering sterk zal verschillen per arrondissement.

Heeft u een strafzaak lopen met voornamelijk een financiële implicatie die knaagt aan uw gemoedsrust, dan is het nuttig met uw advocaat te overleggen om na te gaan of het opportuun is de Procureur des Konings te vragen uw dossier af te wikkelen mits betaling van een minnelijke schikking. U vermijdt op die wijze het vagevuur van de rechtbank, bent gereinigd van alle zonden en ziet voor U de hemelpoorten wijd opengaan voor een verwelkoming door God. Ons kantoor heeft recentelijk reeds enkele aanvragen gedaan bij de Procureur des Konings om belangrijke strafzaken te kunnen beëindigen mits betaling van een eenmalig bedrag.

Wanneer een minnelijke schikking? Zijn er vereisten?

Het lijkt erop dat het Parket geneigd zal zijn een minnelijke schikking voor te stellen of te aanvaarden als blijkt dat bepaalde procedurele risico’s de goede afloop van het strafproces in het gedrang dreigen te brengen. Het parket zal dan spreekwoordelijk eieren voor haar geld kiezen teneinde ondermeer gezichtsverlies te vermijden. Iedereen tevreden, het parket omdat de schatkist krijgt waar ze recht op heeft en de verdachte omdat hij door te betalen een lang, duur en vaak onzeker proces vermijdt of stopzet en een blanco strafblad behoudt.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.

  België-goot-dik

  Pro deo-advocaat

  Vaak is het mogelijk om verkeerszaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. De advocaten aangesloten bij Strafrechtadvocatenwijzer werken, indien mogelijk, op pro deo-basis.

  Ga terug naar hoofdpagina Strafbare feiten