Overzicht G woorden

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Gemachtigde
Iemand die als vertegenwoordiger namens een partij optreedt in de procedure.

Gerecht
Rechtsprekende instantie. Bijvoorbeeld: rechtbank, gerechtshof.

Gerechtsbrief
De gerechtsbrief is een officiële brief waarmede een kennisgeving gebeurt uitgaande van de rechtbank of het parket. De gerechtsbrief kan aan alle betrokkenen worden verzonden zoals de verdachte, de veroordeelde en/of aan zijn advocaat, en het slachtoffer.

De gerechtsbrief kan een oproeping zijn voor een zitting van de rechtbank of een mededeling van een vonnis of arrest, enz.

Lees de gerechtsbrief altijd aandachtig. Zo weet u wat de tegenpartij van u eist en waar en wanneer u op het gerecht aanwezig moet zijn.

De gerechtsbrief wordt verzonden door de griffier van het parket.

Getuige
De persoon die opgeroepen wordt om onder eed te komen verklaren wat hij weet, gezien of gehoord heeft over een bepaald voorval. Deze persoon kan nuttige inlichtingen verschaffen die ongunstig zijn voor de verdachte (á charge) of nuttige gegevens meedelen die in het voordeel van de verdachte pleiten (à decharge).

Griffier
Persoon die een verslag maakt van de zitting en de rechter ondersteunt bij het schrijven van een vonnis.

Grondwet
In de Grondwet is de parlementaire democratie verankerd. De Grondwet regelt de bevoegdheden van het parlement, de ministers en de Koning. Daarin staat ook hoe gemeenten en provincies moeten functioneren, hoe wetten worden gemaakt en hoe de rechtspraak in zijn werk gaat. Maar belangrijk is ook dat de grondrechten en plichten van alle Belgen in de Grondwet staan opgenomen.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.