Overzicht V woorden

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Vandalisme
Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van objecten die iemand anders toebehoren.

Verdachte
Iemand waarvan een redelijk vermoeden van schuld bestaat dat hij / zij een misdrijf heeft gepleegd.

Verduistering
Verduistering is het wederrechtelijk wegnemen van iets dat men in beheer heeft, maar dat aan een ander toebehoort.

Verjaring
De termijn na afloop waarvan een recht ontstaat of juist verloren gaat.

Veroordelen
Oordeel uitspreken over iemand. Wanneer de rechter het tenlastegelegde bewezen en strafbaar acht en ook de verdachte strafbaar acht, wordt de verdachte veroordeeld d.m.v. een vonnis of arrest.

Verstekvonnis of bij verstek veroordeeld zijn
Veroordeling die wordt uitgesproken terwijl de gedaagde of verdachte niet op de zitting is.

Vervalsing
Bij een vervalsing hebben voorwerpen of documenten de schijn van authenticiteit terwijl dit niet het geval is. Onder meer op grond van vergelijking met erkend authentiek materiaal kan men vaststellen of men al dan niet met een vervalsing te maken heeft.

Verzekeringsfraude
Het opzettelijk misleiden van een verzekeraar.

Verzet
Bezwaar tegen een uitspraak dat iemand kan indienen die bij verstek (afwezigheid) veroordeeld is.

Verzoekschrift

Dit is een brief met vermelding van specifieke gegevens om een vordering voor de rechtbank te brengen. Een verzoek aan de rechtbank dus, vandaar de term ‘verzoekschrift’. Andere mogelijkheden zijn: een dagvaarding en een gerechtsbrief.
Een verzoekschrift kost minder dan een dagvaarding, maar soms is een dagvaarding verplicht.

Voetbalvandalisme
Voetbalvandalisme is een vorm van groepsvandalisme. Hierbij richten kleinere of soms ook grotere groepen voetbalsupporters vernielingen aan, in veel gevallen om hun frustratie af te reageren na een verloren wedstrijd.

Vonnis
Een uitspraak in een procedure die begint met een dagvaarding. Zie ook: Beschikking. Een vonnis wordt uitgesproken door een rechtbank; een arrest door een hof.

Voorarrest
Een periode voor de uitspraak van de rechter dat de verdachte vast heeft gezeten.

Voorgeleiding
Indien de verdachte wordt gearresteerd, wordt hij door de politie ter beschikking gesteld van de rechterlijke overheid. Indien reeds een onderzoeksrechter is belast met het gerechtelijk onderzoek, beslist hij over de vrijheidsbeneming, anders gebeurt dit door de procureur des Konings. Deze vorm van vrijheidsbeneming is beperkt tot 24 uur. Binnen deze termijn dient beslist te worden of het nodig is dat de onderzoeksrechter een aanhoudingsbevel aflevert tegen de verdachte.

Vrij beroep

De advocatuur is een vrij beroep. Hiermee wordt aangeduid dat het gaat om een zelfstandige beroepsactiviteit met een dienstverlenend karakter, die geen handelsactiviteit is. Het beroep staat onder toezicht van een orde of instituut die eigen beroepsregels opmaakt. Vrije beroepen zijn bv. advocaten, geneesheren, architecten. Iemand die een vrij beroep uitoefent, ontvangt een ereloon op basis van een ereloonnota of debetnota, in tegenstelling met de handelaars die facturen uitschrijven.

Stel direct uw vraag

Onze juristen van de intakebalie zijn 7 dagen per week bereikbaar. Bel 03 808 3719 of vul het onderstaande contactformulier in. Wij bellen u z.s.m. terug. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend.

  Ik ga akkoord met het privacy statement.

  Bel kosteloos en vrijblijvend

  Stel direct uw vraag

  Gespecialiseerd in strafrecht

  Alle advocaten die aangesloten zijn bij ons advocatennetwerk zijn gespecialiseerd in strafrecht.

  Ook pro deo mogelijk

  Onze advocaten kunnen u bijstaan op basis van gesubsideerde rechtsbijstand.

  7 dagen per week bereikbaar

  U kunt 7 dagen in de week contact opnemen met onze juridische intakebalie voor een gratis intake gesprek.

  Landelijk advocaten netwerk

  Met onze aangesloten strafrechtadvocaten hebben wij een landelijke dekking en staan wij u bij in heel België.